Porozmawiajmy
o Twojej instalacji.

Najczęściej zadawane pytania :

Dla większości ludzi termin „klimatyzacja” równoznaczny jest ze słowem „wentylacja”. Co więcej, sporo osób uważa, iż dotyczy on konkretnego urządzenia. Nic bardziej mylnego. Klimatyzacja to specjalistyczny proces obróbki powietrza w budynku (bądź w wybranym pomieszczeniu). Dzięki odpowiednio dobranym zabiegom technicznym możliwe jest określenie temperatury oraz wilgotności konkretnego miejsca. Zmiana parametrów powietrza oddziałuje na komfort i wygodę zarówno pracy jak i wypoczynku, a także dobre samopoczucie u wszystkich użytkowników klimatyzowanych pomieszczeń.

Wyróżniamy kilka rodzajów klimatyzacji:

  1. Odpowiednie warunki dla użytkowników danego pomieszczenia zapewnia klimatyzacja komfortu. Ta oddziałuje na dobre samopoczucie. Nierzadko też wybierana jest ze względów higienicznych.
  2. Konieczność klimatyzowania pomieszczeń podyktowana właściwym prawodawstwem bądź wymaganiami technologicznymi sprowadza się do klimatyzacji przemysłowej. Jednym z rodzajów klimatyzacji przemysłowej jest klimatyzacja pomieszczeń czystych – na potrzeby miejsc o szczególnie wysokich wymaganiach w zakresie czystości powietrza (np. w przemyśle farmaceutycznym bądź przemyśle spożywczym. Klimatyzacja ta cechuje się największą możliwą skutecznością filtracji zanieczyszczeń.
  3. Nierzadko możemy się spotkać również z terminem klimatyzacja precyzyjna. Ta – jak sama nazwa wskazuje – gwarantuje precyzyjne określenie oraz utrzymanie parametrów powietrza. Ten rodzaj klimatyzacji przoduje w serwerowniach oraz centralach telefonicznych.

Powyższe odnosi się bezpośrednio do celu klimatyzowanego obiektu. Klimatyzację można podzielić jednak ze względu na różne kryteria, w tym: budowę instalacji czy rodzaj czynnika transportującego ciepło/chłód. Tak więc wyróżniamy:

  1. Klimatyzację miejscową (dla pojedynczego pomieszczenia) oraz klimatyzację centralną (dla części bądź całego budynku);
  2. Systemy powietrzne (bazujące na strumieniu powietrza transportowanego przewodami wentylacyjnymi) oraz systemy powietrzno-wodne i powietrzno-freonowe (bazujące na innym aniżeli powietrze medium np. wodze lub gazie).

Należy pamiętać, iż klimatyzacja nie jest tym samym co wentylacja. Klimatyzacja – tak jak wspomniano wcześniej – to proces, który nadaje pomieszczeniu odpowiednich właściwości. Wentylacja natomiast sprowadza się do wymiany powietrza pomiędzy pomieszczeniem, a środowiskiem zewnętrznym.

Rekuperacja to proces odzyskiwania energii z zanieczyszczonego powietrza. Zwany również wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła, sprzyja efektywnej wymianie zużytego powietrza o dużej zawartości CO2, na świeże oraz całkowicie czyste. Rekuperacja to jeden z niewielu skutecznych sposobów zaoszczędzenia nawet do 50 proc. kosztów ogrzewania budynków. W porównaniu do wentylacji grawitacyjnej, działa przez cały rok i we wszystkich pomieszczeniach. Brak konieczności otwierania okien redukuje do minimum straty energii, co natomiast przekłada się na znaczne oszczędności w zakresie ogrzewania budynku – w szczególności zimą.

Rekuperacja to rozwiązanie dedykowane osobom szczególnie wymagającym. Nie da się ukryć, że wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest znacznie efektywniejsza od wentylacji grawitacyjnej – skuteczniej oczyszcza powietrze z bakterii, wirusów, kurzu, pyły, zanieczyszczeń oraz innych alergenów, a także do minimum redukuje poziom CO2 w pomieszczeniach. Specjalistyczne urządzenie zwane rekuperatorem skutecznie odzyskuje ciepło, eliminując ewentualne straty energetyczne. Dodatkowo, rekuperacja wpływa na komfort i wygodę codziennego funkcjonowania – podnosi jakość snu, a także sprzyja efektywniejszej pracy na co dzień.

Rekuperacja to rozwiązanie dedykowane nie tylko Klientom Indywidualnym, ale również Klientom Biznesowym. O wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła warto pomyśleć już na etapie projektowania budynku. Można śmiało stwierdzić, że uwzględnienie jej na samym początku, sprzyja redukcji kosztów inwestycji. Rekuperacja niweluje m.in. konieczność budowy kominów do wentylacji grawitacyjnej. Maksymalna optymalizacja trasy instalacji sprawia, że całość doskonale współgra z innymi łączeniami. Wybór rekuperatora już na etapie projektu pozwala wyszczególnić odpowiednie miejsce dla urządzenia, a w późniejszym etapie wykonać przepusty przez stropy celem uniknięcia uciążliwych wierceń.

Rekuperacja daje wiele korzyści – nie tylko tych związanych z oszczędnościami. Odpowiednio dobrane urządzenie i starannie wykonana instalacja gwarantują nam zawsze świeże powietrze – niezależnie od pory roku. Zależnie od dodatkowego osprzętu, rekuperatory mogą oczyszczać nawiewane powietrze z wirusów, bakterii oraz grzybów, co sprawdzi się przede wszystkim w przypadku alergików. Filtry zatrzymują również zanieczyszczenia – kurz i pył. Zastosowanie kratki na żaluzji czerpni eliminuje obecność w naszym domu much, komarów i innych uciążliwych insektów. Przy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła otwieranie okna nie jest konieczne.

Z wentylacją mechaniczną mamy do czynienia wtedy, gdy ruch powietrza wentylacyjnego nie odbywa się w sposób naturalny, zaś jest wymuszony przez specjalne urządzenie zwane wentylatorem. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje wentylacji mechanicznej:

  1. Mechaniczna wentylacja wywiewna (wyciągowa) – system, w którym zużyte powietrze jest usuwane na zewnątrz, zaś świeże napływa do budynku czy pomieszczenia za pomocą specjalnych nawiewników okiennych lub ściennych;
  2. Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna – system, który gwarantuje nie tylko wywiew zużytego powietrza, ale również napływ świeżego.

Wentylacja mechaniczna cieszy się stosunkowo dużą popularnością. System ten pozwala precyzyjnie określić intensywność wymiany powietrza w budynku. Całość składa się z kilku niezależnych wentylatorów, sterowanych indywidualnym czujnikiem. Mimo że jest to jedna instalacja, możliwym jest zaprogramowanie innych parametrów dla każdego pomieszczenia. Nieco bardziej skomplikowana mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna wymaga znacznie szerszej instalacji, wymagającej rozbudowanej sieci kanałów. Większość centrali wentylacyjnych wyposażona jest w specjalne filtry oczyszczające, redukujące nie tylko zanieczyszczenia, ale również wszelkiego rodzaju alergeny, grzyby, bakterie, wirusy oraz roztocza. Szczególnie pożądaną wentylacją mechaniczną jest wentylacja wyposażona w wymiennik do odzyskiwania ciepła tzn. rekuperator.

O wentylacji mechanicznej, w szczególności nawiewno-wywiewnej, warto myśleć już na etapie projektu domu. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamontować dany system już w istniejącym budynku – będzie to jednak nieco bardziej kosztowne. Nietrudno domyśleć się, że rozwiązanie nawiewno-wywiewne jest nieco droższe od wentylacji wywiewnej i jednocześnie dużo tańsze od rekuperacji. W przypadku tego ostatniego, istnieje jednak szansa na zwrot kosztów. Niewiele osób wie, że wymiennik ciepła sprzyjający odzyskiwaniu ciepła z powietrza zanieczyszczonego pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania nawet do 2000 zł w skali roku.